Miljö & säkerhetDet material och de naturresurser som vi idag har tillgång till, kommer med all säkerhet inte att räcka i det oändliga. Det är därför viktigt att vi hushåller med de resurser vi har, så att de räcker i ett långsiktigt perspektiv. Vår verksamhet ska präglas i hög grad av resurshushållning och en kretsloppsanpassad materialhantering. Vi ska verka och uppmuntra våra leverantörer till att miljöanpassa sig och sina produkter. Miljön är vår framtid.