Våra tjänster

Experter på vårt hantverk

Med stor kunskap och erfarenhet fixar vi det du behöver hjälp med.
Vi anpassar vår service utefter dina behov, guidar dig till den bästa lösningen och ställer alltid upp när du behöver oss.

Elmotorer

Vi är auktoriserade återförsäljare av elmotorer med från ABB och Busck.

Genom valet av elmotor kan vi göra en insats för miljön, driftsäkerheten och ekonomin. Nya modeller har i regel högre verkningsgrad än de äldre, och faktum är att ungefär 42 % av all världens energi idag går åt till att driva just elmotorer. Så det finns förbättringspotential. Vi hjälper dig att hitta rätt och avgöra vilken lösning som är allra mest lönsam för er verksamhet.

Pumpar

Vi är auktoriserade återförsäljare av pumpar från bland annat Grundfos, KSB och Robota.

Pumpar finns i allt från toaletter till vattenkranar och spelar därför en viktig roll i vår vardag. När de slutar fungera beror det ofta på föroreningar eller att det är fel pump på fel plats. Till exempel efter en ombyggnation där pumpen fått nya förutsättningar som den inte är anpassad för. Vi hjälper dig att välja rätt pump efter platsens förutsättningar.

Reparationer

Våra erfarna specialister reparerar alla typer av elmotorer och pumpar, oavsett fabrikat.

Vi är auktoriserade reparatörer av elmotorer från ABB och Busck samt för pumpar från Grundfos, KSS och Robota. Vi kan även identifiera och reparera helt anonyma modeller om du saknar E-nummer eller RSK-nummer. Vi har sett och lagat det mesta.

Service & underhåll

Genom service och förebyggande underhåll kan vi minska risken för oförutsedda driftstopp.

Vi erbjuder skräddarsydd service som passar ditt företags unika behov. Genom att satsa på service och underhåll när det finns möjlighet sparar vi på resurser och gör en insats för miljön.

Uppmätning av lagerströmmar

Vi mäter lagerströmmar för att upptäcka eventuell smuts i strömmen innan motorn påverkas.

Vid energioptimering av motorer kan det skapas smuts i strömmen. Det vi tidigare löste med jordning efter problemet uppstått, kan vi nu förebygga tack vare ny teknik. Vi mäter motorerna med ett instrument under drift och undviker på så sätt plötsliga och oönskade driftstopp.

Kontakta oss

Stort eller smått, nytt eller gammalt.

Vi fixar rätt lösning för din verksamhet.

Adress
Oskarsvägen 38
702 14 Örebro